Unijne wsparcie na walkę z grypą


Czterdzieści pięć tysięcy osób będzie mogło skorzystać z bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie w ramach programu przygotowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Wczoraj w poznańskim urzędzie marszałkowskim podpisana została umowa na jego dofinansowanie kwotą ponad czterech milionów zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa, który podpisał umowę podkreślił, że zarząd województwa przeznaczył w sumie ponad sto sześćdziesiąt milionów zł na programy dedykowane profilaktyce zdrowotnej. Są wśród nich programy dotyczące profilaktyki nowotworów piersi, szyjki macicy, jelita grubego, płuc czy skóry.

Naszym celem jest ochrona zdrowia mieszkańców i rynku pracy m.in. poprzez zapobieganie dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych – podkreślił Jankowiak.

Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Metropolii Poznań to duży projekt, o wartości 4,6 miliona zł. Realizowany będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (to twór zwany też Metropolią Poznańską – obejmuje Poznań, powiat poznański oraz gminy Oborniki, Szamotuły, Śrem i Skoki). Grupę docelową są osoby w wieku 50-64 lat oraz osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowań na grypę z uwagi na charakter wykonywanej pracy. Obejmuje trzy sezony zachorowań od 2019-2022 roku.

Obecni na spotkaniu wiceprezesi Stowarzyszenia Metropolia Poznań: Jan Grabkowski, starosta poznański oraz Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego – zachęcając do skorzystania ze szczepień – zwrócili uwagę na wymiar gospodarczy przedsięwzięcia oraz jego wpływ na rozwój lokalny i funkcjonowanie społeczności.

Jestem przekonany, że gminy z dużym zadowoleniem przyjmą tę ofertę – powiedział Tadeusz Czajka.

Starosta Grabkowski z kolei przypomniał, że powiat poznański jest liderem w realizacji bezpłatnych szczepień profilaktycznych:

– Zrealizowaliśmy m.in. duży program szczepień ochronnych dla dziewcząt przeciw HPV, który rozszerzamy o nową grupę docelową – dotyczyć on będzie także chłopców. Jestem wielkim zwolennikiem szczepień ochronnych i wszystkich będę do nich zachęcał.

Statystyki wskazują, iż zachorowania na grypę istotnie wpływają na dezaktywację zawodową pracowników. Tylko w styczniu br. w Wielkopolsce odnotowano 76 914 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, w tym 545 wymagało hospitalizacji, a dwie osoby zmarły. Dzięki zmniejszeniu ryzyka zachorowań na grypę lub wystąpienia powikłań uzyskany zostanie długofalowy efekt w postaci zmniejszenia liczby absencji w pracy i wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową.

Komentarze