Poseł Nowak dopytuje o kolej do Turku


Przed wyborami samorządowymi rząd obiecał reaktywację połączenia kolejowego Poznań – Śrem – Czempiń, a także budowę torów na odcinku Konin – Turek. O ile w tej pierwszej sprawie coś się dzieje, o tyle o drugiej cicho.

W październiku 2018 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił start rządowego programu „Kolej Plus”. W jego wyniku, dzięki współpracy władz centralnych i samorządowych, miałoby zostać utworzonych lub przywróconych dwadzieścia jeden linii kolejowych. Z informacji podawanych później przez ministerstwo infrastruktury wynika, że w Wielkopolsce miałby powstać dwa połączenia: Poznań – Śrem – Czempiń i Konin – Turek. Dodatkowo rewitalizacji miałby zostać poddane tory na odcinku Gostyń – Kąkolewo.


O pierwszej z tych inwestycji coś słychać, choć raczej nie z kręgów rządowych, a samorządowych. W lutym doszło do spotkania wicemarszałka województwa Wojciecha Jankowiaka, starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego i śremskiego burmistrza Andrzeja Lewandowskiego. Po spotkaniu, podczas konferencji prasowej, wicemarszałek deklarował:

– Reaktywacja linii kolejowej na trasie Śrem-Czempiń jest możliwa, a uruchomienie na nich połączeń jest bardzo wskazane. Z opracowania technicznego wynika, że szacowane koszty tego przedsięwzięcia wynoszą 160-200 milionów zł, a liczba pasażerów, którzy korzystać będą z tego połączenia w przyszłości to nawet sześć-siedem tysięcy na dobę. Oprócz mieszkańców Czempinia i Śremu są to także mieszkańcy gmin położonych w pobliżu trasy, czyli Brodnicy, Książa, Dolska, Gostynia i Krzywinia.

Oczywiście Wojciech Jankowiak przypomniał o rządowym programie „Kolej Plus” i szansach na wsparcie inwestycji z budżetu.

Cisza natomiast zapadła co do linii Konin – Turek (przy czym to miałaby być najdroższa z wielkopolskich inwestycji w ramach „Kolej Plus”). Teraz posłowie PO – Tomasz Piotr Nowak i Paweł Bańkowski wystosowali w tej sprawie interpelację do ministra infrastruktury:

Interpelacja nr 29981
w sprawie budowy nowej linii kolejowej na odcinku Konin-Turek 
Szanowny Panie Ministrze,
w październiku 2018 r. przed wyborami samorządowymi Premier Mateusz Morawiecki na peronie w Jasienicy zapowiedział Program Kolej Plus w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, przeznaczony na inwestycje połączeń kolejowych dla miast, które ich nie posiadają lub zostały zlikwidowane. Okres realizacji wyznaczono od 2019 r. do 2023 r.
Program zakłada uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe. Koszty finansowania inwestycji mają być podzielone w taki sposób, że większość środków alokowane będą ze szczebla centralnego, zaś pozostałe 15 proc. z budżetu samorządu terytorialnego. Zgodnie z założeniem programu, na liście proponowanych inwestycji znalazła się budowa nowej linii kolejowej na odcinku Konin – Turek. Dla powiatu konińskiego oraz tureckiego realizacja planowanych działań spowoduje znacznie udogodnienie w transporcie publicznym, ponieważ miasta są usytuowane w odległości 35 km. Obecnie, pomiędzy miastami kursuje PKS, jednak częstotliwość kursów nie pozwala na sprawne przemieszczanie się między miastami. Tym samym, budowa linii kolejowej relacji Konin – Turek jest szansą dla regionu, która umożliwi zwiększenie współpracy pomiędzy powiatami i realizację wspólnych celów w trosce o rozwój lokalny.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
Na jakim etapie jest aktualnie inwestycja w zakresie budowy odcinka kolejowego relacji Konin – Turek?
Ile środków zostanie przeznaczonych na budowę odcinka kolejowego Konin – Turek z wyszczególnieniem na koszty ponoszone ze szczebla centralnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego?
Jaki jest przewidywany termin przeprowadzenia inwestycji?

Komentarze