Kalisz. Zmarła Janina Piotrowska


Nie żyje Janina Piotrowska, Honorowa Obywatelka Miasta Kalisza, radna Miejskiej Rady Narodowej, harcmistrz, pedagog, nauczycielka języka polskiego.

Za wszechstronną i wzorową służbę instruktorską, pracę pedagogiczną i społeczną druhna Janina Piotrowska otrzymała liczne odznaczenia państwowe, regionalne i organizacyjne: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal XXX-lecia PRL, odznaki za Zasługi dla Województwa. Poznańskiego i za Zasługi dla Województwa Kaliskiego, Krzyż za Zasługi dla ZHP, odznakę Za Zasługi w Dziedzinie Kultury.

Druhna hm. Janina Piotrowska urodziła się 23 listopada 1920 roku w Ostrołęce. Po zakończeniu wojny wstąpiła do odbudowującego się Związku Harcerstwa Polskiego. W Liceum Ogólnokształcącym im. Anny Jagiellonki działała już wtedy 4. Drużyna Żeńska im. Królowej Jadwigi. Także po odrodzeniu Związku po Zjeździe Łódzkim stanęła do pracy instruktorskiej prowadząc drużyny w szkołach ponadpodstawowych. Od 1960 roku funkcjonowała już we władzach statutowych hufca Kalisz. Najpierw w latach 1960 do 1968 była członkiem Komendy Hufca Kalisz, w latach 1968 do 1972 członkiem Rady Hufca, a następnie działała w pionie rewizyjnym jako sekretarz Komisji Rewizyjnej. W latach 1980-1984 była członkiem Rady Chorągwi Kaliskiej ZHP, a od 1982 roku objęła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca. W latach 1984 -1986 swoje doświadczenie instruktorskie wykorzystywała również w Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich.

Jednak największą satysfakcję dawała jej bezpośrednia praca z młodzieżą. Były to obozy stałe i wędrowne np. obóz wędrowny do Białowieży przez Warszawę, Białystok i Hajnówkę w 1958 r., udział w Zlocie Grunwaldzkim w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem razem z drużynami kaliskimi z Liceum im. Tadeusza Kościuszki i Liceum Pedagogicznego, obóz hufca Kalisz w Wilczynie w 1961 roku. Drużyna Harcerska z III LO wyróżniała się aktywnością w pracy na rzecz dzieci miasta Kalisza organizując imprezy kulturalne i czas wolny na podwórkach i placach zabaw.

Obok pracy pedagogicznej i instruktorskiej była wieloletnią radną Miejskiej Rady Narodowej, pełniąc w pewnym okresie funkcję wiceprzewodniczącej Rady.

Janina Piotrowska za ofiarną pracę na rzecz dzieci otrzymała w 1981 roku honorową Odznakę Przyjaciela Dziecka. W 1983 roku za wzorową pracę instruktorską i zasługi dla ZHP została wpisana do Złotej Księgi Chorągwi Kaliskiej ZHP. Jako seniorka z zaangażowaniem towarzyszy swojej szkole, młodzieży i ruchowi absolwenckiemu III LO i szkół ekonomicznych oraz środowisku instruktorskiemu miasta Kalisza.

Pogrzeb odbędzie się 14 lutego, o 10.00, w Parafii pw. Świętej Rodziny w Kaliszu.

Komentarze