Starosta poznański ostrzega przed atakiem kornika


Kornik ostrozębny to bardzo groźny szkodnik sosny. Rozpoczyna swą aktywność na wiosnę – wgryza się pod korę żywych drzew.

Starosta poznański informuje, że w południowej części kraju, w tym w południowej części województwa wielkopolskiego występuje gradacyjny pojaw kornika ostrozębnego, który atakuje drzewostany sosnowe, stanowiące większość lasów powiatu poznańskiego, zwłaszcza drzewa osłabione, skupiając się na części wierzchołkowej z cienką korowiną oraz na gałęziach. Uszkadzając tkanki odpowiedzialne za transport wody i innych substancji w drzewie doprowadza do jego zamarcia. Pierwszymi objawami żerowania są szarzejące, a następnie rudziejące igły w wierzchołkowej części korony oraz spękana i odstająca kora z otworami wylotowymi.

Z uwagi na to, że kornik ten zasiedla na pozór zdrowe drzewa, sprawia trudność z wczesnym rozpoznaniem (nie wysypuje trocinek na zewnątrz, tylko ubija je w chodnikach), przez co staje się jednym z groźniejszych szkodników wtórnych sosny. Skuteczne zapobieganie i ochrona przed kornikiem ostrozębnym polega na bieżącym wyszukiwaniu i usuwaniu drzew zasiedlonych przez cały rok, w szczególności w okresie letnio-jesiennym, paleniu lub zrębkowaniu wierzchołków i gałęzi.

Komentarze